Εγκύκλιος ΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/31/20.10.2014. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ίδιου φορέα στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης με αναστολή καταβολής της στους τέως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. (και στους υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ)

Continue ReadingΕγκύκλιος ΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/31/20.10.2014. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ίδιου φορέα στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης με αναστολή καταβολής της στους τέως υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. (και στους υπαλλήλους της πρώην ΑΤΕ)