ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ