You are currently viewing Κλείσιμο καταστημάτων – Υ.Γ. υπάρχει ελπίδα…

Κλείσιμο καταστημάτων – Υ.Γ. υπάρχει ελπίδα…

Μετά τις συνεχείς κρούσεις μας, οχλήσεις και την εντεινόμενη πίεση όλων των τελευταίων ημερών, με αιχμή του δόρατος τη συνάντηση που είχαμε οι 5 σύλλογοι (ΣΕΤΑΠ, ΣΕΥΤΠΕ, ΣΥΓΤΕ, ΕΣΕΤΠ, ΣΥΤΠ) την προηγούμενη Τρίτη με τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Π. Μαρινάκη με πρωτοβουλία της παράταξής μας, αρχίζει να φαίνεται φως στο τούνελ.

Mια συνάντηση που κρίνεται εκ του αποτελέσματος επιτυχημένη ύστερα από τη χθεσινή αναστολή του κλεισίματος των οχτώ καταστημάτων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τον επόμενο μήνα.

Με γνώμονα την τακτική των συνεχών οχλήσεων και της ανάδειξης των διαστάσεων του τεράστιου ζητήματος, που αποτελεί η περαιτέρω συρρίκνωση της τράπεζας, συνεχίζουμε με επιμονή τον αγώνα για την ανατροπή ειλημμένων αποφάσεων εις βάρος των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών, της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και της ίδιας της τράπεζας.

Όπως αναδείξαμε και στην προαναφερόμενη σημαντική συνάντηση, η συρρίκνωση των τραπεζών αποτελεί μεγάλο πολιτικό ζήτημα.

Δε μπορεί η Τράπεζα Πειραιώς

  • Να έχει ενισχυθεί με την περιουσία της Αγροτικής Τράπεζας, 
  • Να έχει ανακεφαλαιοποιηθεί 4 φορές με δημόσιο χρήμα και σοβαρή ζημιά του ΤΧΣ και Δημοσίου,
  • Να έχει κατ’ επανάληψη  ενισχυθεί από το Κράτος πχ αναβαλλόμενη φορολογία
  • Να συνεχίζει να αξιοποιεί δημόσιες εγγυήσεις (ακόμα και πριν λίγες μέρες) για την απαλλαγή της από τα κόκκινα δάνεια

και να συνεχίζει τη συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων προγραμματίζοντας να κλείσει άλλα 100 κατ/τα την τρέχουσα διετία, με στόχο τη μείωση του κόστους αλλά κυρίως του προσωπικού. Όταν μάλιστα το περαιτέρω κλείσιμο κατ/των (ακόμα και σε νησιά, τουριστικές περιοχές, παραμεθόριος) οδηγεί νομοτελειακά στην υποβάθμιση και εν τέλει στον οικονομικό μαρασμό των τοπικών κοινωνιών, της ελληνικής υπαίθρου, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στον αποκλεισμό μεγάλης μερίδας πολιτών που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία.

Επίσης, να βαφτίζει τμήματα Κεντρικών Υπηρεσιών  “κλάδους” χωρίς αυτά να τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και εργαλειοποιεί τις υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις, για να αποσχίζει προσωπικό μέσω αμφιλεγόμενων εταιρικών μετασχηματισμών, με πρώτο βήμα να το μεταφέρει σε μία νύχτα σε νεοσυσταθείσα θυγατρική εταιρεία που ακολούθως θα πουλήσει.

Με τον τρόπο αυτό να μεταφέρονται κερδοφόρα τμήματα της επιχείρησης μαζί με τους εργαζόμενους εκτός τράπεζας και προς ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν υπόκεινται στους κανόνες εποπτείας των τραπεζικών αρχών. Οι εργαζόμενοι ναι μεν να μεταφέρονται με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το ΠΔ 178/2012 και το ν. 4601/2019, αλλά τα δικαιώματα αυτά παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης των υφιστάμενων ΚΣΣΕ και ΕΣΣΕ κατά το χρόνο της μεταφοράς. Όταν λήξουν αυτές, χάνεται η εργασιακή διαδρομή των δικαιωμάτων και οι εργαζόμενοι είναι πλέον έρμαιο στα χέρια του νέου ή του τρίτου εργοδότη (αγοραστή της θυγατρικής).

Ζητάμε

από τη ΝΔ, την Κυβέρνηση, όπως και από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, για όλους τους παραπάνω λόγους:

  1. Πολιτική παρέμβαση, ώστε να μπει φραγμός στο σχέδιο συρρίκνωσης της Τράπεζας Πειραιώς.
  2. Τις κατάλληλες νομοθετικές αλλαγές, για να αποτρέπονται οι αποσχίσεις προσωπικού κατά τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα και η ιδιότητα των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Σήμερα κερδίσαμε μια μάχη, την αναστολή. Για να κερδηθεί, όμως, «ο πόλεμος»… Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα με γνώμονα το δίκαιο των εργαζομένων, τους οποίους εκπροσωπούμε.