You are currently viewing ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ! Εκτύπωση

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ! Εκτύπωση

Η ΟΤΟΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Έγκαιρα, επανειλημμένα και με πλήρη τεκμηρίωση η ΟΤΟΕ εξέφρασε τις θέσεις του κλάδου για τη μέχρι τώρα πορεία, τις προοπτικές των Τραπεζών και την αναγκαία μετάβασή τους στην επόμενη μέρα ουσιαστικής στήριξης της οικονομίας.

Πέρα και έξω από αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης. Λογικές που εξυπηρετούν μόνο το κυνήγι βραχυπρόθεσμων δεικτών κόστους, σε βάρος της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων, της ομαλής εξυπηρέτησης της πελατείας, στις πόλεις και στην περιφέρεια.

‘Όταν ο αριθμός καταστημάτων και εργαζομένων, που αναλογούν για την εξυπηρέτηση πελατών και επιχειρήσεων στις πόλεις και στις τοπικές κοινωνίες, είναι από τους χαμηλότερους, σε σύγκριση με την πολύ περισσότερο ανεπτυγμένη σε ψηφιακές συναλλαγές, γνώσεις και υποδομές υπόλοιπη Ευρώπη,

‘Όταν δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού ομάδων πελατών και επιχειρήσεων, συνθήκες που υπονομεύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και ανάκαμψη.

‘Όταν οι ελλείψεις σε στελέχωση και προσωπικό είναι πλέον οφθαλμοφανείς στο δίκτυο και στις κεντρικές υπηρεσίες.

‘Όταν οι εναπομείναντες, μετά τις συνεχείς μειώσεις προσωπικού, εργαζόμενοι συνεχώς καλούνται να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, να δουλέψουν για δύο και για τρεις συναδέλφους τους που θεωρήθηκε ότι «περίσσευαν».

‘Όταν οι Τράπεζες αποδεσμεύονται, με την υποστήριξη και τη συνδρομή της Πολιτείας, δηλαδή των Ελλήνων φορολογούμενων, από τα βάρη των δανειακών εκκρεμοτήτων και μάλιστα καλούνται να διαχειριστούν και να μοχλεύσουν επικερδώς δεκάδες δισεκατομμύρια από τους εθνικούς και τους κοινοτικούς πόρους.

‘Όταν υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μόνιμες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, που καλύπτονται με συστηματικές υπερβάσεις ωραρίων, αναθέσεις έργων και εργολαβιών σε τρίτες εταιρείες, αντί για κανονικές προσλήψεις τραπεζοϋπαλλήλων.

Τότε είναι ακατανόητη η παραπέρα συνέχιση πρακτικών συρρίκνωσης, κλεισίματος καταστημάτων και μεταφοράς εργασιών σε τρίτους.

Η συνέχιση αυτών των επιλογών, συσσωρεύουν αδιέξοδα σε βάρος της μεσομακροχρόνιας ανάπτυξης του κλάδου και – κυρίως- σε βάρος της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων τραπεζοϋπαλλήλων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η πραγματική στήριξη της ανάπτυξης του κλάδου και της οικονομίας δεν μπορούν να γίνουν με λογικές εργαλειοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δεν μπορούν να γίνουν με πρακτικές που επιχειρούν να φορτώσουν όλα τα βάρη στους εργαζόμενους, να τους οδηγήσουν στην έξοδο, ενισχύοντας ένα εντεινόμενο κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το εργασιακό τους μέλλον.

Η διεθνής εμπειρία αλλά και η κοινή λογική δείχνουν, αντίθετα, ότι η επερχόμενη ανάπτυξη, την οποία κατά κόρον προβάλλουν η Κυβέρνηση και οι ίδιες οι Τράπεζες, δεν μπορεί να πραγματωθεί δίχως την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, χωρίς την ενεργή παρουσία τους στο κάδρο της επόμενης ημέρας.

Δεν μπορεί να πραγματωθεί με εργαζόμενους εξουθενωμένους και ανασφαλείς.

Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κράτησαν τις Τράπεζες όρθιες σε δύσκολες εποχές και στην πανδημία. Έχουν, λοιπόν, αδιαμφισβήτητο ρόλο και λόγο στην επόμενη μέρα!

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΤΟΕ:

  • Εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή της στα σχέδια της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς να μεταφέρει εργασίες και εργαζόμενους σε θυγατρική ή άλλη εταιρεία, με τρόπο που να πλήξει τα εργασιακά τους δικαιώματα ως τραπεζοϋπαλλήλων.
  • Χαιρετίζει την ενωτική πρωτοβουλία των έξι Σωματείων της Τράπεζας Πειραιώς.
  • Στηρίζει τις κοινές δράσεις και παρεμβάσεις τους προκειμένου να αποτρέψουν τα παραπάνω σχέδια της Διοίκησης της Τράπεζας.

Καλεί τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς:

  • Να σταματήσει αμέσως τόσο την επαπειλούμενη μεταφορά εργασιών, όσο και την καλλιέργεια κλίματος εκφοβισμού και δημιουργίας ανασφάλειας στους αντίστοιχους εργαζόμενους.
  • Να στραφεί στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, αντί να εξαντλεί τη δημιουργικότητά της σε τρόπους απαξίωσης, συρρίκνωσης και αμφισβήτησης της εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων και των προοπτικών του.
  • Καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τον κλάδο σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Να πλαισιώσουν και να στηρίξουν την ενωτική προσπάθεια των Συλλόγων της Τράπεζας Πειραιώς.

Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι είναι εδώ, για να μη μείνει κανείς εργαζόμενος μόνος απέναντι σε σχεδιασμούς που υπονομεύουν το εργασιακό μέλλον και τα δικαιώματά του.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ                      ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ