You are currently viewing Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ΔΗΣΥΕ η γενική συνέλευση ΣΕΤΑΠ

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ΔΗΣΥΕ η γενική συνέλευση ΣΕΤΑΠ

Συνάδελφοι,

Πιστεύουμε πως έχετε λάβει ενημέρωση για την απολογιστική συνέλευση του ΣΕΤΑΠ – που πραγματοποιεί η ΔΗΣΥΕ – για τις 23/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μμ.

Η θέση μας ως ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, όπως διατυπώθηκε στο Δ.Σ. της 25ης Μαΐου, για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είναι ότι η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, ειδικά όταν έχουν προηγηθεί τόσο σοβαρά γεγονότα τα τελευταία δυο χρόνια και έχουμε εξίσου πολύ σοβαρά γεγονότα μπροστά μας ν’ αντιμετωπίσουμε.

Η δυνατότητα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης διαδικτυακά υφίσταται λόγω της υγειονομικής κρίσης και αποτέλεσε, όλο το προηγούμενο διάστημα, μία εύλογη αιτία. Όμως, με βάση την πορεία των κρουσμάτων και την εξέλιξη των εμβολιασμών, τα πράγματα καλυτερεύουν καθημερινά σε υγειονομικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, μια διαδικτυακή Γενική Συνέλευση πλέον δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση του προηγούμενου διαστήματος.

Γεννάται, λοιπόν μια πρώτη απορία σε τι αποσκοπεί η επιμονή της ΔΗΣΥΕ για την εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης, που συνιστά την κορυφαία πράξη αποτύπωσης της πραγματικής βούλησης όλων των συναδέλφων!

Με την απορία αυτή και με το σκεπτικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει εξέχουσα σημασία για την πορεία του Σωματείου, η παράταξή μας πρότεινε να γίνει η Συνέλευση δια ζώσης, σε περίπτωση, δε, που θεωρηθεί αδύνατη η πραγματοποίησή της εντός του Ιουνίου, τότε να προγραμματιστεί για αρχές Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, μας δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες απορίες η απόφαση να πραγματοποιηθεί η Συνέλευση μια καθημερινή ημέρα και απογευματινή ώρα, όπου πολλοί συνάδελφοι ακόμα θα επιστρέφουν από τη δουλειά τους και εύλογα θα είναι κουρασμένοι, οπότε εκ των πραγμάτων θα είναι αντίστοιχα περιορισμένος ο αριθμός των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν. Δεν κατανοούμε το λόγο που η ΔΗΣΥΕ απέφυγε να προγραμματίσει τη Συνέλευση ένα Σάββατο, όπως παραδοσιακά συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Οι απορίες και οι προβληματισμοί αυτοί, που αφορούν τόσο τον τρόπο της Συνέλευσης, όσο και την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, δεν είναι μόνο δικοί μας. Τις συμμερίζονται το σύνολο των Συνδικάτων και πολλών άλλων παρατάξεων, αφού η εξ αποστάσεως διαδικασία πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνον όταν εξαντλούνται όλα τα περιθώρια, καθώς δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη δια ζώσης κανονική διαδικασία, επειδή η δια ζώσης από τη φύση της έχει τα χαρακτηριστικά της αμεσότητας της επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων, ώστε:

να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική διαδικασία, ζωντανή και με αλληλεπίδραση

να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγωνία τους, τα ερωτήματά τους, τις ενστάσεις τους

να έχουν την ευκαιρία ν’ ακούσουν, να τοποθετηθούν, να κάνουν διάλογο, να αντιπαρατεθούν.

Διαφωνούμε ΚΑΘΕΤΑ, λοιπόν να εκφυλιστεί άκαιρα και ελαφρά τη καρδία μια καθαρά συνδικαλιστική προβλεπόμενη διαδικασία και να υποχωρήσουμε από μια βασική αρχή λειτουργίας των Σωματείων.

Θετικοί μπορούμε να είμαστε σε διαδικτυακού τύπου διαδικασία, μόνο όταν σπουδαίοι λόγοι και περιστάσεις την καταστήσουν μοναδική και αναγκαία λύση ή εάν αποτελέσει καταστατική επιλογή των συναδέλφων.

Συνάδελφοι,

κατά την παγιωμένη πλέον πρακτική της, του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», η ΔΗΣΥΕ επέβαλλε τη διαδικτυακή Συνέλευση ένα μεσοβδόμαδο απόγευμα, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν ελάχιστοι συνάδελφοι, όπως φυσικά τους βολεύει, διότι στόχος τους είναι να περάσουν τους ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ -2019 και 2020- εύκολα και αβρόχοις ποσί!

Έχουμε όλοι χρέος να μην τους το επιτρέψουμε!