You are currently viewing Η Πρότασή μας για τη λειτουργική Αναβίωση του Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ

Η Πρότασή μας για τη λειτουργική Αναβίωση του Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

επικαιροποίηση  08-07-2017

Η Πρότασή μας για τη λειτουργική Αναβίωση

του Κλάδου Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ

Βασικά δεδομένα

Ο κλάδος υγείας του υφιστάμενου ΤΥΠΑΤΕ βρίσκεται σήμερα σε πλήρη οικονομική ασφυξία λόγω των γνωστών σε όλους εξελίξεων και της κακοδιαχείρισης που υπήρξε από το παρελθόν έως σήμερα.

Οι υποδομές του Ταμείου περιλαμβάνουν 3 ιδιόκτητα πολυιατρεία, τα οποία με απόφαση της Γ.Σ του 2014 ανήκουν στην πραγματικότητα στον ΕΛΕΜ, όπως και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Νομικού Προσώπου.

Το σύνολο των ασφαλισμένων του Ταμείου (μαζί με τα προστατευόμενα μέλη) υπερβαίνει τα 25.000 άτομα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε, ως παράταξη, ότι οι πολύτιμες υποδομές (κτίρια και ιατρικός εξοπλισμός) που διαθέτουμε, μπορούν να αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία των μελών μας (έστω και τώρα, παρά τα τόσα χρόνια που χάθηκαν αδικαιολόγητα) και να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής, όπως προτείνουμε παρακάτω.

Βασικά σημεία της πρότασης

1. Διατήρηση του υπάρχοντος Νομικού Προσώπου με αναγκαία προϋπόθεση το διαχωρισμό του ΕΛΕΜ, ή σύσταση νέου ΝΠΙΔ, με επιλεγμένους ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ.

Προτείνονται αρχικώς, με βάση το επιτυχημένο μοντέλο του πολυιατρείου του συλλόγου της Alpha bank, οι ειδικότητες Γενικού Ιατρού, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Καρδιολόγου, Νευρολόγου, Οδοντίατρου, Ορθοπαιδικού, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, Ρευματολόγου, Φυσικοθεραπευτή, Ψυχίατρου, Χειρουργού, ΩΡΛ.

Για το παιδί, οι ειδικότητες Λογοθεραπευτή, Παιδίατρου, Παιδοψυχολόγου, Οδοντίατρου – Ορθοδοντικού.

Προτείνονται δηλαδή, ουσιαστικά, ΟΛΕΣ οι ειδικότητες ιατρών, στις οποίες θα υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μόνο με ένα τηλέφωνο στο ΤΥΠΑΤΕ.

2. Ο νέος φορέας θα παρέχει συμπληρωματική ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής.

3. Το παρόν πρόγραμμα θα καλύπτει, πέραν των υπηρεσιών που θα προσφέρουν τα 3 πολυιατρεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ συνεργασία με ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές, πετυχαίνοντας αφενός να μας παρέχονται πανελλαδικά όσο το δυνατόν ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ υπηρεσίες αφετέρου στις ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ τιμές (πχ αναβαθμισμένη θέση νοσηλείας -είτε επείγουσας είτε προγραμματισμένης-, και εκπτώσεις επί των τιμολογίων), με τις σχετικές συμβάσεις που μπορούμε να υπογράψουμε εκμεταλλευόμενοι τη ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ των μελών μας (25.000 μέλη πανελλαδικά). Ενδεικτικά, ως προς τη δυνατότητα αυτή, αναφέρουμε μία προσφορά που πήραμε από κλινική (Αθηνών) και παραθέτουμε τα οφέλη από τη συγκεκριμένη ενέργεια (μπορείτε να δείτε την προσφορά στην ιστοσελίδα μας, πατώντας εδώ).

Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας θα αποτελεί έκπτωση τουλάχιστον 30% επί του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε τα εν ενεργεία μέλη να έχουν μηδενική συμμετοχή για νοσηλεία και διαγνωστικές εξετάσεις (με το συνδυασμό χρήσης ΤΑΥΤΕΚΩ, ασφαλιστήριο της Τράπεζας, παρεχόμενη έκπτωση), και οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν το προαναφερόμενο σημαντικό ποσοστό έκπτωσης.

4. Το ιατρικό προσωπικό, που θα απασχολείται, θα πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, ως συμβεβλημένο μαζί του (αντί για πάγια αντιμισθία που υπήρχε στο παρελθόν) και με ένα επιπλέον χαμηλό ποσό 3-5 € ανά επίσκεψη, που θα βαρύνει τον ασφαλισμένο με απόδειξη ιατρού.

Ιδιαίτερα επωφελής θα είναι η αξιοποίηση και ενίσχυση του οδοντιατρικού και του οφθαλμολογικού τμήματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το ΤΑΥΤΕΚΩ και το ασφαλιστήριο της Τράπεζας. Οι ιατροί, που θα κάνουν χρήση των οδοντιατρείων, θα χρεώνουν με φθηνότερα τιμολόγια, ενώ ποσοστό της αμοιβής τους θα κατατίθεται στο Ταμείο για την προμήθεια των αναλωσίμων.

5. Η συνταγογράφηση θα γίνεται μέσω ΕΟΠΥΥ. Επίσης, θα συναφθούν συμφωνίες με φαρμακεία για την παροχή έκπτωσης επί της συμμετοχής των ασφαλισμένων μελών στα φάρμακα.

6. Στο καταστατικό του νέου φορέα θα υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων του Ομίλου Πειραιώς ή και των άλλων τραπεζών στα πλαίσια της ΟΤΟΕ.

7. Δικαιούχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας θα είναι όσοι διαθέτουν την κάρτα ΤΥΠΑΤΕ.

▪ Τα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ και του ΣΕΤΑΠ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που καλύπτονται από το ίδιο βιβλιάριο υγείας, θα εξασφαλίζουν την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ.

Τα μέλη της οικογένειάς τους, που καλύπτονται από διαφορετικό βιβλιάριο υγείας, θα εξασφαλίζουν την κάρτα με συμμετοχή 10€ ετησίως/άτομο.

▪ Τα μέλη άλλων συλλόγων του Ομίλου Πειραιώς ή και άλλων τραπεζών θα εξασφαλίζουν την κάρτα με συμμετοχή 10€ ετησίως/άτομο, χωρίς όμως τη δυνατότητα εξασφάλισης της κάρτας για τα μέλη της οικογένειάς τους,  σε πρώτη φάση.

8. Το διοικητικό προσωπικό, που απαιτείται, είναι ελάχιστο. Συγκεκριμένα, απαιτούνται μόνο άτομα για γραμματειακή υποστήριξη – callcenter, τα οποία μπορεί ακόμα και να αποσπαστούν από την Τράπεζα.

Επομένως, τα πολύ περιορισμένα λειτουργικά έξοδα (ουσιαστικά οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ) θα καλύπτονται από τα έσοδα από τις κάρτες ΤΥΠΑΤΕ, ή/και από την Τράπεζα, ή/και από τους συλλόγους εν ενεργεία και συνταξιούχων.

Εμείς το μόνο που θα ζητήσουμε από τους συναδέλφους είναι, εφόσον γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη πρόταση, να εγκρίνουν την, από πλευράς του ΕΛΕΜ, δωρεάν παραχώρηση χρήσης των κτηριακών δομών των πολυιατρείων στο νέο ΤΥΠΑΤΕ, μέχρι ότου αυτές να αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά, ώστε να μπορεί η τότε Διαχ. Επιτροπή να ζητήσει την καταβολή ενός λογικού μισθώματος.

***

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, μπορεί να γίνει συνεργασία με κάποιον αναγνωρισμένο και καταξιωμένο πάροχο υγείας, που έχει ευρεία παρουσία στον ελλαδικό χώρο, με παραχώρηση ή ενοικίαση των πολυιατρείων επιδιώκοντας τα περισσότερα κατά το δυνατόν οφέλη για τα μέλη μας, και σε παρεχόμενες υπηρεσίες και σε ποσοστό έκπτωσης. Στην περίπτωση αυτή, ΕΠΙΣΗΣ θα γίνει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ συνεργασία με άλλα διαγνωστικά κέντρα, ιατρούς και κλινικές, για να πετύχουμε ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ υπηρεσίες σε ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ τιμές, με τις σχετικές συμβάσεις που μπορούμε να υπογράψουμε εκμεταλλευόμενοι τη ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ των μελών μας (25.000 πανελλαδικά), όπως προαναφέρθηκε.

***

Συνάδελφοι,

 Στόχος της πρότασής μας αποτελεί αφενός η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των πολύτιμων υποδομών, που διαθέτει το ΤΥΠΑΤΕ, αφετέρου η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ της μαζικότητας των μελών μας, για την παροχή ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ (των σημερινών) αλλά και ΦΘΗΝΟΤΕΡΩΝ υπηρεσιών υγείας σε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, στα πλαίσια της συμπληρωματικής λειτουργίας στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΜ.

● Ως παράταξη, θεωρούμε ότι η αναλυτική πρόταση που εκθέσαμε παραπάνω, και που εφαρμόστηκε με επιτυχία από το σύλλογο της Alphabank, θα έχει τα περισσότερα οφέλη για τα μέλη μας.

√ Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων συμφωνεί μαζί μας, και με την ψήφο σας θα μας δώσετε τη δυνατότητα να φτιάξουμε την επόμενη μέρα του ΤΥΠΑΤΕ (όπως και του ΕΛΕΜ). Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι η παράταξη που ενεργεί πάντοτε τεχνοκρατικά, με υπευθυνότητα και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων.