Υπόμνημα για τα δεδουλευμένα των φυλάκων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Πρωτ.: 43
Αθήνα, 02-05-2017
Προς
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς
Γραφείο Προϊσταμένου
ΘΕΜΑ: Οφειλόμενα ποσά από εργασία των φυλάκων
Κύριε Διευθυντά,

Όπως γνωρίζετε, οι φύλακες που προέρχονταν από την «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος» και προσλήφθηκαν από την «Τράπεζα Πειραιώς», απασχολήθηκαν από τον Αύγουστο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε 24ώρες βάρδιες, χωρίς όμως να τους καταβληθεί η οποιαδήποτε αμοιβή για νυκτερινή εργασία καθώς και αμοιβή για εργασία Κυριακής ή Αργίας.

Περαιτέρω, από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2013, παρά τα οριζόμενα στις ισχύουσες κλαδικές ΣΣΕ για τους Τραπεζοϋπαλλήλους, όπου προβλέπεται εργασία 37 ωρών ανά εβδομάδα, οι εν λόγω συνάδελφοι εργάστηκαν 40 ώρες εβδομαδιαίως, χωρίς να τους καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή για πρόσθετη εργασία 3 ωρών εβδομαδιαίως.

Η παροχή της εργασίας τους για τα εν λόγω διαστήματα και τις ώρες που έχουν απασχοληθεί, προκύπτει από τα συνημμένα προγράμματα εργασίας και τις καταστάσεις παρουσίας.
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα οφειλόμενα για τον συνάδελφο ……, του οποίου οι νόμιμες μηνιαίες αποδοχές για το διάστημα αυτό ανέρχονταν σε …… ευρώ:
Αύγουστος 2012
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 82 ωρών και 45 λεπτών = 277,21 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 12 ωρών και 50 λεπτών = 128,85 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 12 ωρών = 160,68 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 566,74 ευρώ.
Σεπτέμβριος 2012
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 35 ωρών και 25 λεπτών = 120,04 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 22 ωρών και 45 λεπτών = 228,41 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 14 ωρών και 50 λεπτών = 198,62 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 547,07 ευρώ.
Οκτώβριος 2012
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 43 ωρών και 25 λεπτών = 116,84 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 14 ωρών και 50 λεπτών = 148,93 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 7 ωρών και 25 λεπτών = 99,30 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 365,07 ευρώ.
Νοέμβριος 2012
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 29 ωρών και 40 λεπτών = 99,38 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 14 ωρών και 50 λεπτών = 148,93 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 7 ωρών και 25 λεπτά = 99,30 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 347,61 ευρώ.
Δεκέμβριος 2012
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 64 ωρών = 214,40 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 24 ωρών = 240,96 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,12 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 723,16 ευρώ.
Ιανουάριος 2013
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 32 ωρών = 107,20 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 8 ωρών = 80,32 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,20 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 455,40 ευρώ.
Φεβρουάριος 2013
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 32 ωρών = 107,20 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 24 ωρών = 240,96 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,12 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 616,04 ευρώ.
Μάρτιος 2013
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 40 ωρών = 134 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 16 ωρών = 160,64 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,12 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 562,44 ευρώ.
Απρίλιος 2013
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 40 ωρών = 134 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 16 ωρών = 160,64 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,12 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 562,44 ευρώ.
Μάιος 2013
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 56 ωρών = 187,60 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 0 ωρών = — ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,12 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 455,48 ευρώ.
Ιούνιος 2013
Προσαύξηση Νυκτερινής Εργασίας 40 ωρών = 134 ευρώ.
Προσαύξηση Κυριακής/αργιών 24 ωρών = 240,96 ευρώ
Προσαύξηση Νυκτερινής εργασίας σε Κυριακή/αργία 8 ωρών = 107,12 ευρώ.
Πρόσθετη εργασία 12 ωρών μηνιαίως = 160,68
ΣΥΝΟΛΟ: 642,84 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 5.844,29 ευρώ
Πέραν των παραπάνω, από όσο γνωρίζουμε, υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι φύλακες στην Πειραιώς, που εργάστηκαν το ίδιο διάστημα με τα μέλη μας και έχουν πληρωθεί στο σύνολο τα δικαιούμενα εκ του νόμου ποσά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους  ….. και …..
Σύμφωνα με όσα αναλύουμε στο παρόν αίτημά μας,
παρακαλούμε
να δώσετε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στο συνάδελφο Ν. Δρουβιώτη, όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό ασφαλείας το προερχόμενο από την Αγροτική Τράπεζα κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω.
Με εκτίμηση
                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ                     ΗΡΩ ΦΙΛΗ
ΣΥΝ/ΝΑ:
Πρόγραμμα εργασίας του ……..