ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αθήνα, 22 Μαΐου 2021

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα της Διοίκησης της ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σήμερα, ημέρα Κυριακή 22 Μαΐου και ώρα 16:00, συνεδρίασε στα γραφεία του Σ.Ε.Τ.Α.Π. στην Αθήνα, Αμερικής 10 – 3ος όροφος, η Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με σκοπό τη ανασυγκρότησή της σε σώμα με βάση τις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας (Σ.Ε.Τ.Α.Π.) στις 10,11 & 12 Ιουνίου 2019.

 

Η Παράταξή μας έλαβε 574 ψήφους, η Διοίκησή της, βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΑΚΕ Ι.Τ. στην δύναμη της οποίας υπάγεται η Παράταξή μας, απαρτίζεται από τους 9 πρώτους σε σταυρούς προτίμησης υποψηφίους με το ψηφοδέλτιο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, και πιο συγκεκριμένα τους εξής κάτωθι:

 

  1. Ηρώ Φίλη (444 ψήφοι)
  2. Μαίρη Θεοδωράκη (281 ψήφοι)
  3. Πέτρος Βαρβιτσιώτης (217 ψήφοι)
  4. Γεωργία Αβραμίδου (67 ψήφοι)
  5. Ιωάννης Γκριζώτης (56 ψήφοι)
  6. Πόπη Πάτρα (47 ψήφοι)
  7. Χρήστος Πλέρος (40 ψήφοι)
  8. Νικόλαος Ντζιαχρήστας (39 ψήφοι)
  9. Αθηνά Δάμτση (35 ψήφοι)

 

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε και δια περιφοράς, με δια ζώσης (Θεοδωράκη Μ., Βαρβιτσιώτης  Π., Γκριζιώτης Ι.) και εξ αποστάσεως (Φίλη Ηρώ, Πόπη Πάτρα, Αβραμίδου Γ., Πλέρος Χ., Ντζιαχρήστας Ν., Δάμτση Α.) συμμετοχή των μελών, ομόφωνα εκλέχτηκαν:

 

Πρόεδρος: Ηρώ Φίλη

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γκριζιώτης

Γεν. Γραμματέας: Μαίρη Θεοδωράκη

Αναπ. Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Πλέρος

Ταμίας: Πέτρος Βαρβιτσιώτης

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Πόπη Πάτρα, Γεωργία Αβραμίδου

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αθηνά Δάμτση

 

Επίσης, οι παραπάνω συμμετέχοντες στην παρούσα συνεδριακή διαδικασία επαναβεβαίωσαν και ψήφισαν υπέρ της πρότασης της ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ανάληψη της θέσης του Ταμία του Σ.Ε.Τ.Α.Π. από την πλειοψηφούσα σύμβουλο της Παράταξής μας, συναδέλφισσα Φίλη Ηρώ.

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε.

 

Για τη Διοίκηση της ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

Ηρώ Φίλη

 

Μαίρη Θεοδωράκη

 

Πέτρος Βαρβιτσιώτης

 

Γεωργία Αβραμίδου

Ιωάννης Γκριζώτης

Πόπη Πάτρα

Χρήστος Πλέρος

Νικόλαος Ντζιαχρήστας

Αθηνά Δάμτση